پروفایل خانم کارفرما

خانم کارفرما
0 پروژه پست شده استخدام 0 فریلنسر گلستان
تاریخ عضویت: ۱۳۹۹/۱۲/۱۳

انجام تمامی پروژه ها و تمرین های رشته کامپیوتر با بهترین کیفیت

برسی اجمالی پروژه ها

هنوز هیچ فعالیتی ندارید
coming soon